మందు బాబులకు షాకింగ్ న్యూస్..రెండు రోజులపాటు మద్యం షాప్స్ బంద్

మందుబాబులకు బ్యాడ్ న్యూస్. రెండు రోజులపాటు మద్యం షాప్స్ బంద్. కాకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాదు గ్రేటర్ పరిధిలో మాత్రమే. బోనాల సందర్భంగా గ్రేటర్ పరిధిలో

Read more