హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు గూగుల్ తో చెక్ పెట్టబోతున్నారు

హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఏ వైపు కు వెళ్లిన గంటల సమయం ట్రాఫిక్ లోనే గడిచిపోతుంది..అంతెందుకు నగరవాసి రోజులో సగం సమయం ట్రాఫిక్

Read more