స్టార్టప్‌ తెలంగాణ: మార్కెట్లోకి ఈ ట్రాక్టర్‌

హైదరాబాద్‌: నగరానికి చెందిన స్టార్టప్ సెల్లెస్టియల్ ఈ మొబిలిటీ బుధవారం సరికొత్త ఈ-ట్రాక్టర్‌ను లాంచ్ చేసింది. దీని ఖరీదు కూడా అందుబాటులో ఉందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని

Read more