అచ్చు మెట్రోలానే ఆకాశంలో బస్సు మార్గం

సాఫీ ప్రయాణం కోసం ప్రణాళిక హైదరాబాద్‌: మెట్రోరైలు ఆకాశమార్గంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా చకచకా సాగిపోతుంది. అచ్చం మెట్రోలానే నిరాటంకంగా సాగేలా తక్కువ ఖర్చుతో ఎలివేటెడ్‌ బస్‌

Read more