మన హైదరాబాద్ లో సైమా వేడుక ..

సినీ స్టార్స్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే సైమా అవార్డ్స్ వేడుక అతి త్వరలో హైదరాబాద్ లో జరగబోతుంది. 2019 కు గాను సైమా అవార్డ్స్ అందజేయబోతుంది. వాస్తవానికి

Read more