గుంత గుంతలో.. అవినీతి కంపు..!

గుంత గుంతలో.. అవినీతి కంపు..! హైదరాబాద్‌ మహానగరంలో ఒకవైపు వర్షం…మరోవైపు అధ్నాన్న స్థితిలో ఉన్న రహదారులు ప్రజలకు నరకం చూపిస్తున్నాయి బయటకు రావాలంటే భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. నగరంలో

Read more