చెరిగిపోతున్న చెరువు చిరునామా

చెరిగిపోతున్న చెరువు చిరునామా భాగ్యనగరంలో ఒకప్పుడు ఏడువేల చెరువ్ఞలు ఉండేవని గత చరిత్ర వలన తెలుస్తుంది. నేషనల్‌ రిమోట్‌ సెన్సింగ్‌ సెంటర్‌ (ఎన్‌ఆర్‌ఎస్‌ఎ)విశ్లేషణలో నగరం చుట్టుపక్కల మొత్తం

Read more