చెలి కానుక

చెలి కానుక పాత్రలు దింపేందుకు వాడే పట్టకారు నల్లబడిపోతే, దాన్ని బియ్యం కడిగిన నీటిలో నానబెట్టి తోమాలి. ఇలా చేస్తే తెల్లగా అవుతుంది. నేల మీద తడి

Read more