50 రోజులు..హుషారు..

బెక్కం వేణుగోపాల్‌ , రియాజ్‌ నిర్మాతలుగా రూపొందినచిత్రం హుషారు.. శ్రీహర్ష కొనుగంటి దర్శకుడు. తేజస్‌ కంచర్ల, తేజ్‌ కూరపాటి,అభినవ్‌ మంచు, దినేష్‌ తేజ్‌,. దక్షనగార్కర్‌ , ప్రియావడ్లమాని,

Read more