పరిపూర్ణ మానవ వికాసానికి దివ్య జ్ఞాన సమాజం

తత్వ జ్ఞానులు కొందరిలో అనిబిసెంట్‌ అగ్రగామి మనిషి తన గురించి తాను తెలుసుకోవడమే తత్వజ్ఞానం అని అన్నారుపెద్దలు. తత్వ జ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఫిలాసఫీ. ఫిలియాసోఫియా అనే

Read more

కొత్త విద్యావిధానంతోనే మానవ వికాసం

ప్రమాణాలు పెంపొందించే ప్రక్రియ శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలో ‘ట్రూత్‌ ఈజ్‌ ఎట్‌ ద బాటమ్‌ ఆఫ్‌ ద వెల్‌ ‘అనే సూక్తితో ఉన్న ఒక చిత్ర పటం

Read more