మానవాభివృద్ధిలో ఎటు వెళుతున్నాం?

గత ఏడాది ర్యాంకు 129ని కోల్పోయి 131 (0.645)వ స్థానం ఇటీవల ఐక్యరాజ్యసమితి అనుబంధ సంస్థలైన యుఎన్‌డిపి (ఐక్యరాజ్యసమితి అభివృద్ధి కార్యక్రమం) వారు ప్రకటించిన మానవాభివృద్ధి నివేదికలో

Read more