ఉక్రెయిన్ కు భారీ ప్యాకేజీ ప్రకటించిన ప్రపంచబ్యాంకు

గత రెండు వారాలుగా దాడులుక్షీణించిన ఉక్రెయిన్ ఆర్థిక పరిస్థితి723 మిలియన్ డాలర్ల భారీ ప్యాకేజీ ప్రకటన హైదరాబాద్ : యుద్ధం ఏ దేశానికైనా తీవ్ర ఆర్థిక నష్టం

Read more