ఈఎస్ఐ మందుల కొనుగోళ్లలో భారీ అక్రమాలు..విజిలెన్స్ రిపోర్ట్ లో అచ్చనాయుడు పేరు..!

Amaravati: ESI మందుల కొనుగోళ్లలో భారీ అక్రమాలువిజిలెన్స్ రిపోర్ట్ లో మాజీ మంత్రి అచ్చనాయుడు పేరుమంత్రి సిఫార్సుతో  నామినేషన్ పద్దతిలో  కంపెనీలకు కేటాయింపులుESI రేట్ కాంట్రాక్ట్ లో

Read more