ఏపిలో 20వేల లీటర్ల పెట్రోలు రోడ్డు పాలు

హెచ్ పీసీఎల్ పైప్ లైన్ నుంచి లీకయిన పెట్రోలు పెనుగంచిప్రోలు: ఏపిలోని కృష్ణాజిల్లాలో హెచ్ పీసీఎల్ పైప్ లైన్ నుంచి పెట్రోలు లీకైంది. సుమారు 20వేల లీటర్ల

Read more