ఫర్నిచర్‌ పాడవకుండా ఉండాలంటే

ఇంటి సామానులు-జాగ్రత్తలు వర్షం పడుతుంటే బయటే కాదు ఇంట్లో కూడా తేమ ఎక్కువవుతుంది. తేమ వల్ల ఇంట్లో ఫర్నిచర్‌ పాడవడమ కాక ఇంట్లో ముతక వాసన వస్తుంది.

Read more

ఇల్లు పరిశుభ్రంగా

మహిళలకు చిట్కాలు వంటగదిని కడగడానికి, కౌంటర్‌ టాప్‌లను తుడిచిపెట్టడానికి కిచెన్‌ స్పాంజ్‌ని ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి స్పాంజి శుభ్రంగా ఉందని మాత్రమే అర్ధమవుతుంది. అరిజోనా విశ్వవిద్యాలయంలోని సూక్ష్మజీవశాస్త్రజ్ఞుడు సూక్ష్మజీవి

Read more