ఏపిలో జూన్‌ 8 నుండి పర్యాటక కార్యకలాపాలు ప్రారంభం

కేంద్ర నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలు అనుసరిస్తాం అమరావతి: ఏపిలో జూన్ 8 నుంచి హోటళ్లు, పర్యాటక రంగ కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తామని రాష్ట్ర పర్యాటక శాక మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్

Read more

6 బిర్యానీ హోటళ్లకు వాల్‌స్ట్రీట్‌జర్నల్‌ గుర్తింపు

ఆరు బిర్యానీ హోటళ్లకు వాల్‌స్ట్రీట్‌ జర్నల్‌ గుర్తింపు హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాజధాని హైదరా బాద్‌లో అత్యుత్తమ బిర్యానీ హోటళ్లుగా ఆరు హోటళ్లను గుర్తించి అంతర్జాతీయపత్రిక వాల్‌స్ట్రీట్‌జర్నల్‌ ప్రకటిం

Read more