ఓయోలో 2వేల ఉద్యోగాలకు ఉద్వాసన

డేంజర్‌లో 2వేల కొలువులు ముంబయి: సాఫ్టుబ్యాంకుకు చెందిన అతిపెద్ద హోటల్‌ బ్రాండ్‌ అయిన ఓయో హోటల్స్‌ అండ్‌ హోమ్స్‌ జనవరి చివరలో తమ ఉద్యోగుల్లోని కనీసం రెండు

Read more