ఈజిప్ట్‌ మాజీ అధ్యక్షుడు మృతి

1981 నుండి దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు ఈజిప్ట్‌ అధ్యక్షుడిగా పగ్గాలు కెయిరో : ఈజిప్ట్‌ ఈజిప్ట్‌ మాజీ అధ్యక్షుడు హోస్నీ ముబారక్‌ (91) మంగళవారం నగరంలోని

Read more