స్వచ్ఛతకు ప్రతిరూపం హార్సిలీ

పవిత్ర పుణ్యధామం గంగోత్రికి 30 కిలోమీటర్ల ముందు గంగాతీరంలో, ఎత్తైన పర్వతాల మధ్య లోయలో ఉంటుంది. హార్సిలీ గ్రామం. జనాభా 200కి మించదు. పర్యాటకుల కోసం నిర్మించిన

Read more