హోలి. వసంతకేళి

హోలి పండుగను బ్రాజ్‌ ప్రాంతంలో భగవంతుడైన కృష్ణునికి సంబంధిత ప్రదేశాలైన మథుర, బృందావనం, నందగావ్‌, బర్సానాలలో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. హోళీ పండుగను బ్రాజ్‌ ప్రాంతంలో భగవంతుడైన కృష్ణునికి

Read more

సరిహద్దుల్లో జవాన్ల హోలీ సంబరాలు

సరిహద్దుల్లో జవాన్ల హోలీ సంబరాలు అగర్తలా: హోలీ సందర్భంగా బిఎస్‌ఎఫ్‌ -బోర్డర్‌ గార్డులు బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దు జవాన్లు సంబరాలు జరుపుకున్నారు.. ఒకరికొకరు రంగులు పూసుకుని హోలీ జరుపుకున్నారు..

Read more

హోలీ రంగేళీ హోలీ

హోలీ రంగేళీ హోలీ హోలీపండుగకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. తీవ్రమైన తపస్సులో మునిగి ఉన్న పరమేశ్వరుడికి ఆటంకం కలిగించి కోరికలు రేకెత్తించడానికి మన్మధుడు ప్రయత్ని స్తుండగా, తీవ్ర

Read more