భారతదేశ చరిత్ర : సిపాయీల తిరుగుబాటు వ్యాప్తి

1857 ఫిబ్రవరిలో బెర్హాంపూర్‌లొని సైనికులు తూటాలను వాటిని వ్యతిరేకించారు. ఈ అసంతృప్తి తీవ్ర రూపం దాల్చక ముందే బ్రిటిష్‌ ప్రభుత్వం ఆ సైనిక దళాన్ని రద్దు చేసింది.

Read more