ధీరత్వానికి నిదర్శనం ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి

లక్ష్మీబాయి జయంతి పురస్కరించుకుని ఆమె ఓ గొప్ప స్వాతంత్య్ర సమరయోధురాలు. శత్రుసైనికులకు ఎదురొడ్డి వెళ్లిన యోధురాలు. యుద్ధ యోధురాలిగా దుష్ట దౌర్జన్య, దురాగత, ఆంగ్లేయుల పాలనకు చరమగీతం

Read more