రాష్ట్రంలో వీర్ సావర్కార్ పోస్టర్లను తొలగిస్తే చేతులు నరికేస్తాం: ప్రమోద్ ముతాలిక్

సావర్కార్ ముస్లింలకు వ్యతిరేకి కాదన్న ముతాలిక్ బెంగళూరుః రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా వీర్ సావర్కార్ పోస్టర్లను తొలగిస్తే చేతులు నరికేస్తామంటూ కాంగ్రెస్ నాయకులతో పాటు ఓ మత వర్గానికి

Read more