పాక్‌లో హిందూ యువతి రికార్డు

తొలి హిందూ మహిళగా రికార్డు ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌లో హిందూ యువతి రికార్డులకెక్కింది. పోలీస్ ఉద్యోగం సాధించిన తొలి హిందూ యువతిగా చరిత్ర సృష్టించింది. పుష్పా కొల్హి అనే

Read more