హిందాల్కో : రూ.6వేల కోట్ల డిబెంచర్ల జారీ

హిందాల్కో : రూ.6వేల కోట్ల డిబెంచర్ల జారీ ముంబయి: ఆదిత్యబిర్లాగ్రూప్‌లోని కీలక కంపెనీ హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్‌ ఆరువేల కోట్ల ఎన్‌సిడిలజారీకోసం వాటాదారుల అనుమ తిని సాధించేందుకు నిర్ణయించింది.

Read more