డిజిటల్‌ నగరంగా హైదరాబాద్‌

డిజిటల్‌ నగరంగా హైదరాబాద్‌ హైదరాబాద్‌,జూన్‌ 21: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్‌నగరంలో హైఫై ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. డిజిటల్‌ ఇండియాకు సాధికారత కల్పించేందుకు భారత్‌లో మొట్టమొదటి అతిపెద్ద ఉచిత

Read more