తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు

ప్రజలకు ఇక్కట్లు , రైతులకు కడగండ్లు తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో పలు చోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌ లో ఇవాళ ఉదయం నుంచి భారీ వర్షం

Read more