కరోనా నుండి మనల్ని ఆ దేవుడే కాపాడాలి

మహమ్మారికి పేద, ధనిక తేడా లేదు..కర్ణాటక ఆరోగ్య మంత్రి బెంగళూరు: కరోనా నుంచి ఆ దేవుడు మాత్రమే మనల్ని కాపాడగలడని కర్ణాటక ఆరోగ్య మంత్రి బి. రాములు

Read more