మార్పులను ఆస్వాదించాలి

ఎప్పుడు సంతోషంగా, ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా ఉండండి. ఆనంద మయ మైన మనసు ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. లక్ష్యంపై శ్రద్ధాసక్తుల్ని చూపండి. లక్ష్యసాధనలో సైతం చూపించాలి. సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి.

Read more

సంతృప్తికర జీవనమే మేలు

కష్టాలునష్టాలు ఏ ఒక్కరి సొంతం కాదు. వాటితో సహజీవనం చేయడం అలవరచుకోవాలి. అవి మనషికి పాఠాలు నేర్పే తెలియని గురువులని గుర్తుంచుకోవాలి. ఉత్సా హంగా వాటిని ఎదిరించి

Read more

విజయానికి ఎన్నో ఉపాయాలు

విజయానికి ఎన్నో ఉపాయాలు జీవితంలో విజయానికి ఎన్నో ఉపాయాలున్నాయి. కాని మనం పనిచేయనిదే అవి పనిచేయవు. ఎప్పటిపని అప్పుడు పూర్తిచేసుకొంటే మనసు ఉత్తేజపడుతుంది. మరో కార్యానికి కార్యోన్ముఖుడిని

Read more

ఆనందమయ జీవనానికి…!

ఆనందమయ జీవనానికి…! ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయటం, మనసుకు తగిన విశ్రాంతి నివ్వటం ద్వారా సానుకూలంగా ఆలోచించటానికి మనసు ఉద్యుక్తురాలవ్ఞతుంది. బ చేసే పని ఏదైనా సరే దాన్ని

Read more

మనసే ఆశల పల్లకి

మనసే ఆశల పల్లకి నీవు మంచిదానివని భావించుకున్నప్పుడు నీవ్ఞ శక్తికలిగిన వ్యక్తిగా జీవిస్తున్నా, వ్యక్తిగా తెలుసుకుంటావ్ఞ. నీ సామర్ధ్యంపైన ఎక్కువ విశ్వాసంతో ఉంటావ్ఞ. ఎదురైన సమస్యల్ని పరిష్కరించుకొనగలననే

Read more

నవజీవనానికి నవరత్నాలు

నవజీవనానికి నవరత్నాలు నీ జీవితమే నీకు టీచర్‌, నీజీవనగమనంలో అది నిరంతరం పాఠాలు నేరు తూనే ఉంటుంది. ఒక రోజు ప్రేమ, స్నేహాన్ని అడిగిందట…. ప్రపంచమంతా నేను

Read more