‘వైఎస్‌ఆర్‌ జగనన్న కాలనీ’ పైలాన్‌ను ఆవిష్కరించిన సిఎం

విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న సిఎం జగన్ విజయనగరం: సిఎం జగన్‌ ఈరోజు విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. తన పర్యటనలో భాగంగా గుంకలాంలోని’ వైస్‌ఆర్‌ జగనన్న కాలనీ’ పైలాన్

Read more