గుజరాత్ జైయింట్స్33 పాయింట్లు

జైపూర్ లో పట్నా పైరేట్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ జైయింట్స్ జట్ల మధ్య జరిగిన ప్రొకబడ్డీ మ్యాచ్ లో గుజరాత్ జైయింట్స్ గెలుపొందింది. పట్నా పైరేట్స్ 29 పాయింట్లు

Read more