నాసాలో ‘లైకా కీలకపాత్ర

నాసాలో ‘లైకా కీలకపాత్ర మధులికా గుహాతకుర్త అంతరిక్ష పరిశోధకురాలిగా పేరొందారు. ఆమె ప్రధానంగా సౌరవ్యవస్థ విభాగంలో పరిశోధన చేసి, పేరొందారు. మధులిక కోల్‌కతాలో జన్మించారు. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ

Read more