గ్యారంటీ కార్డులు- రశీదులు

గృహోపకరణాలు జాగ్రత్తలు పలు రకాల గృహోపకరణ వస్తువులను కొంటుంటాం. వీటిలో ఎలక్ట్రికల్‌, ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువులు ఉంటాయి. ఇటువంటి వస్తువులు గ్యారంటీ కార్డులు తప్పని సరిగా ఉంటాయి. కొన్ని

Read more

వసువుల గ్యారెంటీ కార్డులు

భద్ర పరుచుకోవాల్సినవి పలు రకాల గృహో పకరణ వస్తువులను కొంటుంటాం. వీటిలో ఎలక్ట్రికల్‌, ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువులు ఉంటాయి. ఇటువంటి వస్తువులు గ్యారంటీ కార్డులు తప్పని సరిగా ఉంటాయి.

Read more