మార్చి నెలలో రూ.1,60,122 కోట్ల వసూళ్లు – కేంద్రం ప్రకటన

మార్చి నెలకు సంబదించిన GST వసూళ్లను కేంద్రం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మార్చి నెలలో జీఎస్టీ (GST) వసూళ్లు రూ. 1.60 లక్షల కోట్లకు చేరినట్లు తెలిపింది.

Read more