కేఆర్ఎంబీ, జీఆర్ఎంబీ సమన్వయ కమిటీ భేటీ

అభ్యంతరాలున్న ప్రాజెక్టుల వివరాలివ్వాలని ఆదేశంఇవ్వలేమని చెప్పిన ఏపీ ఈఎన్సీ నారాయణరెడ్డి హైదరాబాద్ : బోర్డులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన ప్రాజెక్టుల వివరాలను సమర్పించలేమని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజనీర్ ఇన్

Read more