సిపిఎస్‌ రద్దుకోసం ఉద్యోగుల ఉద్యమం

కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్‌ స్కీం (సిపిఎస్‌) రద్దు చేయాలని పాత పెన్షన్‌ స్కీంను పునరుద్ధ్ధరించాలని కోరుతూ గత కొంత కాలంగా వివిధ రూపాలలో కేంద్ర,రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆందోళనలు

Read more