అకాల వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది – మంత్రి ఎర్రబెల్లి

గత మూడు రోజులుగా అకాల వర్షాలతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. చేతికి వచ్చిన పంట నీళ్లపాలైందని వాపోతూ, ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి

Read more