సలహాదారులు రాజకీయాలు మాట్లాడటమేంటి?..పీ హైకోర్టు

నీలం సాహ్ని నియామకంపై పిటిషన్ దాఖలుసలహాదారుల నియామకం, విధుల వివరాలను సమర్పించాలని హైకోర్టు ఆదేశం అమరావతి : ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రికి సలహాదారులుగా ఉన్న వ్యక్తులు రాజకీయాలు మాట్లాడుతుండటంపై

Read more