విద్యా రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌

విద్యా రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విశాఖపట్నం : విద్యారాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను విద్య, వికాస కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసి దేశానికే తలమానికంగా తీర్చిదిద్దడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో విశ్వవిద్యాలయాలు కీలకపాత్ర పోషించడానికి

Read more