నెగెటివ్‌ పాత్రలో గోపీచంద్‌

నెగెటివ్‌ పాత్రలో గోపీచంద్‌ హీరోలు నెగెటివ్‌ ఛాయలున్న పాత్రలు చేయడానికి భయపడతారు. నటుడిగా అన్ని పాత్రలు చేయాలనే గోపీచంద రెండు పాత్రలను పోషించాడు. తను ఇంతుకుముందు నెగెటివ్‌

Read more