తనయుడికి శ్రీకాళహస్తి టికెట్‌ కోరుతున్న బొజ్జల

అమరావతి: ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ తమ కోసం, తమ తరఫు వారి కోసం టిక్కెట్లు ఆశిస్తూ సియంల చుట్టూ పలువురు ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం

Read more