గుడ్ ఫ్రైడే, ఈస్టర్ రెండూ మానవాళి చరిత్రను మలుపుతిప్పాయిః సిఎం జగన్‌

గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా ప్రజలకు జగన్ సందేశం అమరావతిః నేడు గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రజలకు సందేశాన్ని ఇచ్చారు. కరుణామయుడైన ఏసు ప్రభువు జీవితమే

Read more