తెలంగాణలోని మొదటి బంగారు ఆలయం. హైదరాబాద్‌లో తప్పక సందర్శించే ప్రదేశం.

హరే కృష్ణ ఫౌండేషన్‌కు చెందిన ఈ ఆలయం, హైదరాబాద్ లోని బంజారాహిల్స్ ప్రాంతంలో ఉంది. ఈ అందమైన బంగారు ఆలయం ఆధునిక మరియు ప్రాచీన ఆర్కిటెక్చర్ మిశ్రమానికి

Read more