పసిడి ధరలు భారీగా పెరగొచ్చు: ఎందుకంటే?

న్యూఢిల్లీ : పసిడికి భారతీయులకూ మధ్య అనుబంధాన్ని ప్రత్యేకించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన పనిలేదు. పూరిగుడిసెలో ఉన్న వాళ్ల దగ్గర నుంచి కోట్లలో తులతూగే వాళ్ల వరకూ అందరికీ

Read more

పసిడి పతనం ఇంకో వారం కూడా కొనసాగవచ్చు!

న్యూఢిల్లీ: అంతర్జాతీయంగా బంగారానికి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడటం, స్థానిక నగల వ్యాపారుల నుండి డిమాండ్‌ తగ్గటంతో వచ్చే వారం కూడా బంగారం ధరల పతనం కొనసాగవచ్చని సమాచారం.

Read more