శొంఠితో ఎన్నో ప్రయోజనాలు

వంటింటి చిట్కాలు శొంఠి పొడి వేసి టీ కాస్తే… ఆ రుచి భలే పసందుగా ఉంటుంది.. జలుబు, దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కూడా.. ఇవే కాదు.. శొంఠి

Read more

జీర్ణ శక్తి పెరగాలంటే ..

ఆహారం.. ఆరోగ్యం.. జాగ్రత్తలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే జీర్ణ శక్తి బాగుండాలి. తర్వాత మిగిలిన వ్యర్ధాలు సరిగ్గా బయటకు వెళ్ళాలి. జీర్ణ శక్తి పెరగాలంటే ఇదిగో ఇలా చేయాలి.ఉదయాన్నే

Read more