వీధి కుక్కల దాడిలో చనిపోయిన బాలుడి కుటుంబానికి రూ.10 లక్షలు ప్రకటించిన GHMC

హైదరాబాద్ పెద్ద అంబర్ పేట్ లో గత ఆదివారం వీధికుక్కలు దాడిలో నాలుగేళ్ల బాలుడు చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఆ బాలుడి కుటుంబానికి GHMC..

Read more