నవ్వుతో ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్

ఆరోగ్య సూత్రాలు నవ్వు నాలుగు విధాలా మంచిందంటారు. మనల్ని ఒత్తిడి నుంచి బయటపడేస్తుంది. ప్రస్తుతం తీరిక దొరకని జీవనశైలిలో రోజుకు 18 సార్లే నవ్వుతున్నారని ఒక అధ్యయనంలో

Read more