వాతాగ్రం అంటే?

జనరల్ నాలెడ్జి వాతాగ్రం అనే పదం 1918 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. నార్వే శాస్త్రజ్ఞులైన వి,జెర్కిన్స్‌, జె . .జెర్కిన్స్‌, హెచ్‌, సోల్‌బర్గ్‌ కృషి, పరిశోధనల ఫలితంగా

Read more