థాయ్‌లాండ్‌లో అరెస్ట్‌ అయిన చీకోటి ప్రవీణ్

న్యూఢిల్లీః క్యాసినో కింగ్ చీకోటి ప్రవీణ్‌ థాయ్‌లాండ్‌లో అరెస్ట్ అయ్యాడు. పటాయలో మొత్తం 93 మంది ఉన్న ఇండియన్ గ్యాంబ్లింగ్ ముఠాను అక్కడి థాయిలాండ్ టాస్క్ ఫోర్స్

Read more