గాల్వాన్‌ మృతులకు చైనా శౌర్య పతకాలు

ఎట్టకేలకు అంగీకరిస్తూ చైనా వీడియో విడుదల Beijing: భారత్‌-చైనాల మధ్య గాల్వాన్‌ లోయలో చెలరేగిన ఘర్షణల్లో తమ సైనికులు నలుగురు చనిపోయినట్లు చైనా ఎట్టకేలకు అంగీకరింస్తూ ఒక

Read more